Naše vize a filozofie

Snažíme se, abychom při srovnatelných cenách s konkurenčními čistírnami nabídli vždy něco navíc, ať už se to týká kvality, spolehlivosti, vyšší účinnosti či nároků na obsluhu čistírny. V čem jsou čistírny TOPAS unikátní?

Minimalizace obsluhy

Čistírny Topas byly již při svém vzniku prezentovány jako čistírny s velmi usnadněnou údržbou. Toto tvrzení je opodstatněno samotným principem patentu, na jehož základě se automaticky udržuje optimální koncentrace aktivovaného kalu v aerační nádrži. Toto musí u jiných čistíren složitě regulovat obsluha. Další výhodou je vybavení čistírny samostatným kalojemem, kde se akumuluje a zahušťuje přebytečný kal. Čistírny TOPAS dále obsahují speciální patentované zařízení – dekantér pro odčerpávání vyčištěné vody, který zabraňuje odtoku biologické pěny z ČOV.

Řídicí jednotka TOM s WiFi připojením

Čistírny TOPAS jsou vybaveny řídicí jednotkou TOM se speciálním softwarem, který měří přítok odpadních vod a optimalizuje provoz ČOV podle skutečného množství a znečištění odpadních vod. Součástí řídicí jednotky je WiFi připojení, které umožňuje čistírnu plně ovládat, nastavovat a zjišťovat stav prostřednictvím aplikace v chytrém zařízení (např. mobilní telefon, tablet, apod.). Případná porucha čistírny je signalizována světelně, zvukově nebo prostřednictví SMS zprávy (u modelu s GSM) . Řídicí jednotka je připravena pro napojení do chytré domácnosti.

Rekreační provoz

Normálně zapracovaná čistírna TOPAS vydrží v plné funkci minimálně 3 měsíce v dobrém biologickém a funkčním stavu. Tak jako u jiných čistíren je i u ČOV TOPAS při rekreačním provozu přerušovaným chodem dmychadla omezována dodávka vzduchu, resp. kyslíku. Ale díky automatickému doplňování živin ze samostatného kalojemu je doba biologického oživení čistírny bez přítoku splašků mnohonásobně delší.

Jednoduchá instalace

Na rozdíl od obvyklého řešení jiných systémů není nutné k čistírně TOPAS dokupovat vstupní nástavec podle hloubky přítoku, neboť tato ČOV se vyrábí a dodává jako kompaktní výrobek, včetně víka a dmychadla.  Čistírnu je možno umístit přímo u nemovitosti, neboť díky střídavému provzdušňování přítokové nádrže jsou vyloučeny anaerobní procesy a tím i zápach z ČOV.

Vestavěný pískový filtr

Čistírna TOPAS je prakticky jediná dostupná čistírna na trhu s vestavěným pískovým filtrem, s nímž je možno garantovat na odtoku účinnost až 98 %. Pískový filtr je v rámci režimu systému TOPAS několikrát za den automaticky propírán, přičemž voda z praní se vrací zpět do čistírny. Vyčištěná voda je vhodná k zálivce a dalšímu využití. Pískový filtr je chráněn evropským patentem.

Vyjímatelná technologie

Veškerá vnitřní technologie ČOV je vyrobena tak, že ji lze bez problémů vyjmout, vyčistit, či vyměnit a poté znovu vložit a zasunout do příslušných úchytů. Tímto je respektován fakt, že co se může ucpat se vždycky ucpe, a proto to musí být lehce vyjímatelné.

Naše firma se snaží zachovat svůj cíl, který si stanovila již při svém vzniku, jímž je výhradní orientace na problematiku čištění odpadních vod. Veškeré své aktivity směřujeme pouze k tomu, abychom poskytovali komplexní podporu zákazníkům v oblasti realizace čistíren odpadních vod a abychom tuto činnost neustále zdokonalovali.
Sféra činností, která tuto myšlenku představuje, zasahuje od poradenství, vypracování nabídky, projektu, přes dodávku technologické části ČOV, montáž a uvedení do provozu, servis až po následné provozování či kontrolu výstupních parametrů.
Řídíme se zásadou, že nejlepších výsledků a kvality lze dosáhnout především úzkou specializací.

Obchodní politika firmy se rok od roku stále více zaměřuje na zahraniční trhy. Především u domovních čistíren je zahraniční odbyt významným faktorem, ovlivňujícím stabilitu a rovnoměrnost výroby. Tradičně největšími odběrateli jsou Francie, Švédsko, Norsko, Polsko a Rumunsko. Čistírny TOPAS jsou prodávány také prostřednictvím našich licenčních výrobců nejen v České republice, ale i na Slovensku. Export se neomezuje pouze na kontejnerové ČOV TOPAS, ale i na projekty a montáže technologií obecních a průmyslových ČOV od 500 do 30.000 EO.

Jsme držiteli certifikátu kvality, ISO 9001 a prosazujeme stejnou myšlenku, kterou již více než před sto lety vyslovil Charles Rolls, zakladatel firmy Rolls – Royce: „Úspěch je vždy podložen kvalitou a nikdy cenou. Špatnou kvalitu si lidé pamatují dlouho poté, co zapomněli na nízkou cenu.“

Vzhledem k tomu, že se naše firma úzce specializuje na výrobu čistíren odpadních vod, veškerý vývoj, který probíhá, se soustřeďuje na jejich zdokonalování a komfortnost jejich obsluhy. Dokončili jsme vývoj nové řídicí jednotky TOM, která se ovládá prostřednictvím aplikace v libovolném chytrém mobilním zařízení (mobilní telefon, tablet, notebook, apod.) Řídicí jednotka automaticky reguluje výkon ČOV na základě množství přitékající vody.
Vývoj obecních čistíren s obchodními názvy MONOBLOK-T a FLEXIDIBLOK se ubírá směrem k větší automatizaci, komfortnímu ovládání a dálkovému řízení. Již od začátku svého působení se firma zaměřila právě na vývoj technologií, splňujících zvýšené požadavky, nutné k jejich začlenění do systému decentralizovaného čištění odpadních vod.

V průběhu let došlo k přeměně malé rodinné firmy ve společnost střední velikosti, zaměstnávající více než sto zaměstnanců a vyvážející své produkty do mnoha zemí světa. Stále však zachováváme hodnoty rodinné firmy, které nejde jen o krátkodobý zisk, ale jejímž cílem je získat a udržet si dlouhodobě důvěru zákazníků a obchodních partnerů.

Potřebujete poradit s výběrem ČOV? Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.