Porovnání nákladů na pořízení ČOV a jímky

Následující kalkulace nákladů na pořízení ČOV a jímky na vyvážení má sloužit jako porovnání  obou možností řešení likvidace odpadní vody (OV). Srovnání je provedeno ze dvou hledisek. Jednak z hlediska počáteční investice při pořízení a druhé je porovnání provozních nákladů během jednoho roku užívání. Jsou zde vyjmenovány hlavní pořizovací náklady, se kterými bychom měli počítat při realizaci obou řešení. Dále jsou zde orientačně zkalkulovány roční provozní náklady  pro jednotlivé varianty řešení, jakými jsou např. spotřeba el. energie, výměna membrán na dmychadle, odborné revize a náklady na vývoz jímky. Na konci je uvedeno vyhodnocení, které shrnuje hlavní přednosti či nevýhody daného typu likvidace OV. Všechny uvedené ceny jsou pouze orientační a neobsahují sazbu DPH.
Porovnání investičních nákladůČOV TOPAS (bez DPH)Jímka cca 10m³ (bez DPH)
Projekt8 500 Kč5 000 Kč
Získání stavebního povolení7 500 Kč0 Kč
ČOV pro 4-5 EO  / Jímka 10 m³49 900 Kč45 000 Kč
Doprava2 500 Kč5 000 Kč
ŽB základová deska0 Kč9 200 Kč
Bagr montáž (8 hodin)7 200 Kč7 200 Kč
Přítoková a odtoková kanalizace5 000 Kč5 000 Kč
Součet80 600 Kč76 400 Kč

 

Porovnání provozních nákladůČOV TOPAS (bez DPH)Jímka cca 10m³ (bez DPH)
Spotřeba energie – 1,44kWh * 365 * 6,05 Kč3 180 Kč0 Kč
Výměna membrán1 500 Kč0 Kč
Kontrola OZO5 000 Kč0 Kč
Odvoz jímky každých 20dní:  18 x 3500 Kč0 Kč63 000 Kč
Součet9 680 Kč63 000 Kč

 

Poznámka:

  • Jedná se o přibližné ceny bez DPH, uvedené jako příklad. Aktuální cenu zjistíte po zpracování individuální nabídky.
  • Doprava je kalkulována pro místo instalace ve vzdálenosti 100 km od sídla firmy. 
  • Cena za 1kWh odpovídá průměrné ceně, kterou tvoří celková cena včetně všech poplatků za 1 kWh a je v roce 2023 odhadována na 6,05 korun. (zdroj: https://www.elektrina.cz).
  • Revize OZO se provádí vždy po 6 měsících a poté 1x za 2 roky, pokud je čistírna povolena na ohlášení. Cena revize OZO je kalkulována na cca 5000 Kč ročně.
  • Kapacita jímky pro 4-5 člennou domácnost při  spotřebě cca 100 l/osobu a den a vychází cca na 20 dní. Cena za jeden odvoz je kalkulována na cca 3500 Kč (bez DPH).

Vyhodnocení

Čistírna odpadních vod je varianta likvidace odpadní vody vhodná jak pro trvale obývané nemovitosti, tak i pro rekreační objekty. Pořízení jímky je mimořádně nevýhodné zejména díky vysokým nákladům na její časté vyvážení. Řešení likvidace odpadní vody prostřednictvím jímky na akumulaci splašků doporučujeme pouze v případech, kdy jde o rekreační objekty obývané jen v letním období a pouze 1-2 osobami. Nebo v případech kdy tyto rekreační objekty nejsou vybaveny tekoucí vodou. V těchto případech také často stačí instalovat jímku o menším objemu než 10m³.