Udělená ocenění

Čestné uznání "Inovace roku 2022"

Vylepšení
Sestava ČOV TOPAS a odvodňovacího boxu na kaly

Popis

Domovní ČOV TOPAS v kombinaci s odvodňovacím boxem na přebytečný kal zaručuje provoz 1 rok bez nutnosti vyvážet přebytečné kaly. Na toto unikátní řešení je vydán užitný vzor číslo PUV 2022-39755. Řešení spočívá v propojení gravitačního odvodňování kalů pomocí filtrace skrz biologicky rozložitelnou textilii v přídavném boxu, automatického odkalování ČOV pomocí inteligentního řídicího PLC, a to v kombinaci s akumulační nádrží ČOV TOPAS  se sčerpávanou hladinou, kam je odváděna kalová voda.

Cena GRAND PRIX výstavy "For Arch Praha 2022"

Vylepšení
Sestava ČOV TOPAS a odvodňovacího boxu na kaly

Popis

Domovní ČOV TOPAS v kombinaci s odvodňovacím boxem na přebytečný kal zaručuje provoz 1 rok bez nutnosti vyvážet přebytečné kaly. Na toto unikátní řešení je vydán užitný vzor číslo PUV 2022-39755. Řešení spočívá v propojení gravitačního odvodňování kalů pomocí filtrace skrz biologicky rozložitelnou textilii v přídavném boxu, automatického odkalování ČOV pomocí inteligentního řídicího PLC, a to v kombinaci s akumulační nádrží ČOV TOPAS  se sčerpávanou hladinou, kam je odváděna kalová voda.

Cena GRAND PRIX výstavy "For Arch Praha 2018"

Vylepšení
TOPAS S – čistírna pro rekreační objekty

Popis
Domovní ČOV TOPAS S s inovovaným řízením zaručuje provoz i po přerušení přítoku splašků až na 6 měsíců. Toto unikátní řešení bylo testováno Zkušebním ústavem SZÚ v Brně s vynikajícími výsledky. Řešení spočívá v kombinaci systému čištění SBR, předřazené akumulační nádrže a speciálně upraveného řídícího software.

Čestné uznání "Inovace roku 2014"

Vylepšení
ČOV TOPAS s monitorovacím modulem TOM a GSM

Popis
Trvalé sledování provozu ČOV, identifikace a hlášení jakékoliv odchylky od normálu a možnost odeslání chybového hlášení ve formě SMS.

Čestné uznání "For Arch Praha 2014"

Vylepšení
TOPAS S – domovní čistírna odpadních vod 3. generace

Popis
Plynulá regulace výkonu ČOV, řízená řídicí jednotkou; ideální systém pro rekreační objekty; možnost nastavení režimu pro vody s nestandardním znečištěním; specifikace závad na displeji řídicí jednotky; přenos všech dat pomocí SMS až na 4 tel. čísla; dávkování chemikálií na odstranění fosforu, podle požadované koncentrace fosforu na odtoku.

Čestné uznání "For Arch Praha 2004"

Vylepšení
TOPAS S – domovní čistírna odpadních vod 3. generace

Popis
Plynulá regulace výkonu ČOV, řízená řídicí jednotkou; ideální systém pro rekreační objekty; možnost nastavení režimu pro vody s nestandardním znečištěním; specifikace závad na displeji řídicí jednotky; přenos všech dat pomocí SMS až na 4 tel. čísla; dávkování chemikálií na odstranění fosforu, podle požadované koncentrace fosforu na odtoku.

Cena GRAND PRIX výstavy "For Arch Praha 2003"

Vylepšení
ČOV s pískovým filtrem a membránovou mikrofiltrací s přihlédnutím k progresivní technologii čištění odpadních vod

Popis
Odstranění bakterií, ideální parametry pro zpětné využití odpadní vody v domácnosti.

Potřebujete poradit s výběrem ČOV? Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.