Dotační projekty

Ve společnosti TopolWater, s.r.o. se v současné době realizují tři projekty z programu MPO - Inovační vouchery, které jsou spolufinancovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj a dále se realizují dva projekty z Národního plánu obnovy, který je spolufinancován evropským fondem Next Generation.
EU

Projekt I.
ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

Cílem projektu je provést měření v akreditované zkušební laboratoři a získat certifikaci výrobku podle směrnice (EU) č. 305/2011 (CPR) pro ČOV s mechanickými a pískovými filtry, UV zářiči s kapacitou do 50 EO, typové řady TOPAS S XXX.

Projekt II.
ANALÝZA VZORKŮ ODPADNÍ VODY PRO ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD DO 50 EO

Cílem projektu je provést měření v akreditované zkušební laboratoři, které prokáže, že technické zařízení vyhovuje požadavkům z hlediska požadovaných parametrů vypouštěných odpadních vod do přírody nebo určených k dalšímu technickému využití.

Projekt III.
SOFTWARE PRO DISPEČINK ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

Cílem projektu je navrhnout softwarová řešení:

Back-end (serverová část)

bude komunikovat s jednotlivými čistírnami odpadních vod (ČOV) připojenými přes LTE/Nb-LTE/LTE-M do internetu nebo VPN; technologie: Java Quarkus, SQL databáze, server bude zpracovávat příchozí zprávy od ČOV o jejich aktuálním stavu, data zpracovávat a ukládat do své databáze, server bude schopen poslat do ČOV nové nastavení jednotlivých parametrů na dotaz ČOV.

Front-end (uživatelské rozhraní)

bude realizováno formou responzivní webové aplikace; technologie: Angular (TypeScript, JavaScript), správa uživatelů a přístupových práv delegována na KeyCloak, front-end bude komunikovat se serverem přes HTTP REST API, uživateli poskytne přehled o relevantních ČOV, posledních záznamech Warování a/nebo chyb vč. detailu a možnosti změny nastavení parametrů ČOV, Front-end bude umožnovat jazykové mutace pomocí XML jazykových souborů – před-připravené budou i pro Azbuku. ENG,CZE,(NOR,SWE).

CS Financováno Evropskou unií_PANTONE_PANTONE

Projekt IV.
Fotovoltaický systém – TopolWater s.r.o.
aktivita a) 249 kWp výkon, bez akumulace
Reg. č. CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0007462

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 249 kWp bez akumulace, sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

Projektem dojde prostřednictvím instalace FVE k přechodu na čistší zdroje energie.

Projekt V.
Fotovoltaický systém – TopolWater s.r.o.
aktivita b) 197 kWp, FVE bez akumulace
Reg. č. CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0007469

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 197 kWp bez akumulace, sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

Projektem dojde prostřednictvím instalace FVE k přechodu na čistší zdroje energie.

Potřebujete poradit s výběrem ČOV? Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.