Vybavení ČOV

Domovní kontejnerové čistírny se prodávají jako kompletní výrobky bez nutnosti dokupování dodatečných nástavců.

Ke standardnímu vybavení čistíren TOPAS patří:

 • Řídicí jednotka (jen u varianty TOPAS S)
 • Zabudované dmychadlo (uvnitř ČOV)
 • Kalojem na přebytečný kal
 • Víko, odolné proti UV záření
 • Zabudovaný odtok

doplňkovému (volitelnému) vybavení patří:

Řídicí jednotka

je vybavena speciálním programem, který na základě trvale měřeného množství odpadní vody optimalizuje celý proces čištění. Jedná se o unikátní systém a vyznačuje se těmito výhodami:

 • Maximální úspora elektrické energie – výkon čistírny (doba chodu dmychadla) se plynule přizpůsobuje množství odpadních vod.
 • Při přerušení přítoku odpadních vod se výkon čistírny automaticky snižuje až na udržovací režim, ve kterém si čistírna udrží plnou biologickou funkci minimálně 3 měsíce bez přítoku splašků. Jde o ideální systém pro rekreační objekty, bez nutné instalace a nastavování různých časových spínačů.
 • Možnost nastavení režimu pro odpadní vody s nestandardním znečištěním (restaurace apod.)
 • Dávkování chemikálií, přesně podle množství odpadních vod, kdy se nastavuje jen koncentrace chemikálie na 1 m3 odpadní vody.
 • Je vybavena WiFi připojením, které umožňuje čistírnu plně ovládat, nastavovat a zjišťovat stav prostřednictvím aplikace v chytrém zařízení (např. mobilní telefon, tablet, apod.)
 • Případná porucha čistírny je signalizována světelně, zvukově nebo prostřednictví SMS zprávy (u modelu s GSM).
 • Řídicí jednotka je připravena pro napojení do chytré domácnosti.
TOM

Pískový filtr

slouží k mechanickému dočištění biologicky vyčištěné odpadní vody. Pískový filtr je nezbytný, pokud se vyčištěná voda dále využívá v domácnosti (toalety, apod.) nebo na kapénkovou zálivku. Jedná se o jedinečné zařízení, chráněné evropským patentem (EP). Umožňuje stabilně dosahovat kvality čištění, která je bez samotného dočištění prakticky nedosažitelná. Jeho velká výhoda spočívá v tom, že je vestavěn v čistírně a v rámci režimu systému TOPAS je několikrát za den automaticky propírán, přičemž voda z praní se vrací zpět do čistírny.

Pískový filtr je samostatná nádrž s mezidnem. Na mezidně je uložena cca 30 cm vrstva tříděného vodárenského písku o zrnitosti 1-3 mm. Voda prosakuje vrstvou písku do prostoru ke dnu PF pod mezidnem a dochází tak k její filtraci. Mezidno má otvory velikosti menší než je zrnitost písku. Hydrostatickým přetlakem je přefiltrovaná voda, zbavená drobných nerozpuštěných látek, vytlačována přes vrstvu písku a mezidno do nádrže přefiltrované vody, ze které je odčerpávána do odtoku.

Při praní PF se pod mezidno  přivádí tlakový vzduch, který prostupuje filtračními otvory do vrstvy písku, čeří písek a vynáší zákal na povrch. Část zakalené vyčištěné vody (cca 10%) se pak vrací zpět do akumulace.

Více zde …

Pískový filtr_2020_CZE

Dávkování chemikálií

je zařízení, nezbytné pro odstraňování fosforu, případně pro úpravu pH. Pracuje v závislosti na změřeném množství odpadní vody a dávkuje chemikálie podle nastavené hodnoty koncentrace chemikálie na 1 m3 vyčištěné vody. Nemůže tak dojít k předávkování čistírny chemikáliemi.

Více zde …

UV lampa

dezinfikuje vodu a likviduje případné přítomné viry a bakterie, původce nemocí a infekcí. Její použití je vhodné, pokud se vyčištěná voda dále využívá v domácnosti (toalety, apod.) nebo se vypouští do přírodního jezírka.

Více zde …

GSM modul

slouží k přenosu dat a dálkové správě čistírny TOPAS. Komunikace se provádí pomocí SMS zpráv nebo internetu. GSM modul má tyto základní funkce:

 • Poskytuje chybová hlášení a informace o stavu a činnosti čistírny
 • Zajišťuje přenos všech dat do dispečerského (servisního) centra nebo na telefonní čísla uživatele ČOV
 • Zabezpečuje úpravu parametrů čištění, nastavených v řídicí jednotce
 • Umožňuje instalaci záložních baterií
 • Umožňuje dálkově ovládat až 5 uživatelských relé (230V)

Více zde …

Odvodňovací box na kal – udělena cena GRAND PRIX 2022 a INOVACE ROKU 2022

Sestava ČOV TOPAS s odvodňovacím boxem řeší jeden ze základních a možná i nejdůležitější aspektů provozu všech domovních ČOV. A tím je kontrola, zahuštění, zmenšení objemu a následné odstranění, resp. znovuvyužití přebytečného kalu s minimálními nároky na četnost této údržby. Hlavní výhody odvodňovacího boxu jsou tyto:

 • Skladovací kapacita kalu v odvodňovacím boxu více než jeden rok
 • Odvodňovací box je možné i dodatečně instalovat k jakékoliv čistírně TOPAS
 • Odvodňovací box si může podle návodu k jednotlivým typům ČOV TOPAS instalovat kdokoliv i bez speciálního nářadí

FOR ARCH 2022

Na veletrhu For Arch 2022 v Praze Letňanech jsme odvodňovací box přihlásili do soutěže o nejvíce inovativní exponáty veletrhu. Za sestavu ČOV TOPAS a odvodňovacího boxu na kaly jsme obdrželi hlavní cenu GRAND PRIX.

INOVACE ROKU 2022

Sestava ČOV TOPAS spolu s odvodňovacím boxem na kal byla oceněna čestným uznáním v rámci soutěže o Cenu Inovace roku 2022, kterou každoročně uděluje Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. V rámci soutěže byly hodnoceny nejkvalitnější inovační produkty přihlašovatelů se sídlem v České republice za rok 2022.

 

       

TYPY ODVODŇOVACÍCH BOXŮ

STANDARD – samostatný box, který lze použít k jakékoliv ČOV při ručním čerpání pomocí čerpadla
SET MANUAL – box k ČOV TOPAS s ručním plněním – plnění manuálním zapnutím dodatečně instalovaného
vzduchového čerpadla – mamutky
SET AUTOMAT – box k ČOV TOPAS s automatickým plněním – plnění automatickým spínáním elektroventilu
pomocí řídicí jednotky přivádějící vzduch k dodatečně instalovanému vzduchovému čerpadlu – mamutce

ZPŮSOB INSTALACE ODVODŇOVACÍHO BOXU

Více zde ….

ODVODŇOVACÍ BOX NA KAL V PRAXI

Potřebujete poradit s výběrem ČOV? Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.