Profil firmy

Historie společnosti sahá až do roku 1990, kdy byla založena Ing. Janem Topolem, původně jako projektová kancelář vodohospodářských staveb. Realizací vlastních mezinárodně patentovaných technologií se postupně činnost společnosti soustředila na výrobu kontejnerových čistíren odpadních vod a samostatné dodávky čistírenských technologií. V roce 2000 dochází k transformaci společnosti na firmu TopolWater, s.r.o., která přirozeně pokračuje v jejím výrobním programu.

Veškeré dodávané technologie jsou výsledkem vlastního výzkumu a vývoje a jsou patentově chráněny ve většině vyspělých států světa. Produkty firmy TopolWater tak představují jedinečná technická řešení, která jsou výhradním majetkem firmy a není možné je tak dodat jinou společností.

TopolWater, s.r.o. je firma s cca 80 zaměstnanci, jejímž předmětem činnosti je výhradně čištění odpadních vod. V současné době je schopná na nejvyšší technické úrovni zajistit čištění odpadních vod pro kapacity od 1 domu až po sídla do 50 000 obyvatel.

Čištěním odpadních vod se zabýváme komplexně v tomto rozsahu:

  • Výzkum, vývoj a ověřování konstrukcí, patentová ochrana
  • Projekční a konstrukční činnost
  • Výroba čistíren a dodávky technologických celků
  • Provozování a obsluha čistíren
  • Servis dodaných ČOV

Program společnosti se člení do čtyř oblastí:

• Automatické domovní čistírny odpadních vod TOPAS

Technologie domovních ČOV TOPAS je chráněna několika mezinárodními patenty. Dodávají se pro rodinné a rekreační domy, obce nebo i menší provozovny jako kompaktní samonosné plastové kontejnery. Vynikají vysokou účinností, spolehlivým provozem a plně automatickým řízením procesu čištění v systému reaktoru SBR. Vyrábějí se obvykle pro kapacity do 800 EO.

• Obecní čistírny odpadních vod typu Monoblok-T nebo Flexidiblok

Tento typ čistíren je založen na systému SBR reaktorů. Systém je plně automatizovaný, s minimálními nároky na odbornou obsluhu. Tu lze provádět pomocí dálkového přenosu dat do on-line dispečinku firmy TopolWater nebo provozovatele ČOV. Technologie se dodává obvykle pro kapacity 800 – 50 000 EO.  Samozřejmostí u realizace obecních čistíren je nabídka kompletních služeb, od tvorby projektu, realizace díla, zajištění zkušebního provozu až po následné provozování ČOV.

• Průmyslové čistírny odpadních vod

Jde o čistírny pro provozovny, zaměřené zejména na potravinářské, maso zpracující a zemědělské provozy. Jsou založeny také na technologii SBR, ale biologickému stupni zde předchází různé úrovně chemického a mechanického předčištění podle charakteru konkrétních odpadních vod.

• Technologie pro konstrukci nádrží

Jedná se o nový způsob výroby nádrží pro skladování a úpravu kapalin. Je to unikátní patentově chráněná kombinace ocelových profilovaných plechů, které přenášejí statické zatížení a termoplastů, které chrání ocel před korozí. Využívá se zde jak statická stabilita ocelových částí, tak elegance a snadnost spojování u plastových dílů. Výsledkem je vodotěsná, staticky stabilní nádrž bez nutnosti železobetonových konstrukcí.
Právě komplexní přístup k čištění odpadních vod od vývoje až po servis a provozování nám umožňuje neustále v praxi ověřovat a zdokonalovat naše technologie.

Firma TopolWater je rodinná firma s touto vlastnickou strukturou:

Ing. Jan Topol, Ph.D.

Ředitel firmy, technolog, specialista na čištění odpadních vod, jednatel společnosti.

Ing. Jan Topol

Vynálezce a zakladatel firmy, jednatel společnosti.

Ing. Adam Topol

Specialista na IT a řídicí systémy ČOV, společník.

Potřebujete poradit s výběrem ČOV? Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.