Servis ČOV TOPAS

Pravidelné servisní služby

Vlastníkům čistíren TOPAS nabízíme uzavření smlouvy na pravidelnou servisní údržbu s frekvencí návštěv podle požadavku zákazníka.

Předmětem servisní smlouvy může být:

  • Běžná údržba ČOV
  • Odběr vzorků
  • Oprava menších závad – výměna membrán, trysek, savic, apod.
  • Rozšířená podpora (i v časech mimo běžnou pracovní dobu)