SLUŽBY

Firma TopolWater není jen pouhý dodavatel technologií čistíren odpadních vod, ale je také inženýrskou firmou, která dodává své zakázky kompletně, včetně příslušných služeb.

Umíme řešit vše od technologického návrhu, zpracování projektu, vyřízení potřebných povolení, přes dodávku samotné technologie, uvedení do provozu, až po následný servis a pravidelné revize  OZO u domovních ČOV a také obsluhu a provozování obecních a průmyslových čistíren.

Stáhněte si podklady pro zhotovení vašeho projektu.