Provozování obecních ČOV

U všech námi realizovaných obecních a průmyslových ČOV nabízíme služby související se zajištěním jejich provozu a pravidelnou údržbou, včetně dálkového přenosu dat na dispečink firmy, případně i do sídla investora (provozovatele). Mezi nabízené služby patří:
 • Zajištění funkce odborného zástupce provozu
 • Zajištění zkušebního provozu
 • Vedení technickohospodářské evidence (ISPOP, Český statistický úřad, výpočet stočného, Majetková a provozní evidence)
 • Pravidelné odběry a analýza vzorků
 • Denní dálková kontrola – pravidelné stahování a vyhodnocování dat, havarijní SMS
 • Pohotovostní i běžné opravy ČOV v případě poruchy
 • Pravidelná preventivní kontrola technologie
 • Další související služby (např. pravidelná likvidace kalů, zajištění elektro revize, zajištění dodávek energií a chemikálií)
 • Vyhodnocení provozování, případně dodání podkladů nutných ke zpracování hlášení pro státní správu
 • Na vyžádání možná přítomnost při kontrolách orgánů státní správy
 • Zpracování žádostí, vyjádření, provozních a kanalizačních řádů, plánů obnovy, aj.
Dispečink obecních ČOV