PRŮMYSLOVÉ ČOV

Čistírny pro biologicky znečištěné odpadní vody z průmyslových provozů.

ČOV Vimperk pro 6600 EO

VHODNÉ PRO

Průmyslové ČOV jsou vhodné pro zemědělskou výrobu, potravinářství a obdobné průmyslové provozy. Ideální jsou pro: masny, jatka, mlékárny, drůbežárny, sodovkárny, výrobny nápojů, zpracování ryb, vína apod.

POPIS TECHNOLOGIE

Technologie průmyslových ČOV se skládá z jedné/dvou aktivačních nádrží (reaktorů) s přerušovaným provozem (SBR).  Ten je doplněn dalšími čisticími stupni, jako je mechanické nebo fyzikálně-chemické předčištění.

GARANTOVANÉ PARAMETRY

Na odtoku z čistírny garantujeme následující hodnoty:

BSK5             20 mg/l
CHSK           90 mg/l
NL                 20 mg/l
N-NH4          20 mg/l

Technologie průmyslových  ČOV

Technologie  SBR firmy TopolWater pro průmyslové čistírny odpadních vod se uplatní především v potravinářském průmyslu, kde při výrobě a zpracování potravin vznikají silně organicky znečištěné odpadní vody. Pro každé výrobní odvětví a každý provoz je navrhována individuálně podle podkladů investora.

  • Každá čistírna je na přítoku opatřena bezpečným a účinným mechanickým předčištěním, jehož součástí jsou ruční nebo strojní česle, sloužící k odstranění veškerých větších částic a hrubých nečistot.
  • Dalším krokem je obvykle homogenizace, která je tvořena nádrží vhodného objemu s míchadlem, kde se vyrovnává kvalita a množství přitékající surové vody a upravuje se pro další čištění.
  • Měří se parametry přitékající vody a je– li to nutné, pak jsou podle potřeby dále upravovány. Například se provádí měření pH a následná neutralizace, měření nutrietů (N, P) a přidávání chemikálií na úpravu koncentrace vhodné pro další biologické čištění.
  • V případě, že je organické znečištění odpadních vod velmi vysoké, může být jako další krok navrženo chemicko – fyzikální předčištění. Jde o využití flotace rozpuštěným vzduchem (DAF –  Dissolved Air Flotation), rozšířené o procesy chemické koagulace a flotace. Tato technologie snižuje znečištění na parametry, přijatelné pro biologické čištění.
  • Dále následují biologické SBR reaktory k vyčištění zbývajícího organického znečištění. Ty jsou obvykle uzpůsobeny speciálně na požadované provozní parametry.
  • Pro velkokapacitní průmyslové čistírny se obvykle projektuje technologie kalového hospodářství. Tím bývá nejčastěji stabilizace kalu v provzdušňovaných kalojemech, doplněná strojním odvodněním kalu, kde se minimalizuje objem produkovaného kalu. Těmito technologiemi může být například odstředivka kalu, kalolis, šnekový lis na shrabky, apod.

Technologická linka je obvykle tvořena těmito stupni:

  • Mechanické předčištění – strojní česle, síta, apod.
  • Chemické předčištění – homogenizace, neutralizace, flotace, koagulace, dávkování nutrientů
  • Biologické čištění v reaktorech typu SBR
  • Terciální dočištění – filtrace a dezinfekce
Flotační jednotka - 3D schema / Flotation Unit - 3D Scheme
Flotační jednotka - 3D schema / Flotation Unit - 3D Scheme

Všechny nádrže jsou kompaktní a technologie je obvykle umístěna v jednoduchém domku. Pokud to vyžadují místní podmínky, může být celý objekt zastřešený. Jestliže se realizuje zastřešená varianta, může být architektura objektu vhodně přizpůsobena lokalitě, ve které se čistírna odpadních vod staví. Další možností je postavit ČOV s otevřenými nádržemi a šetřit tím investiční náklady.

FLEXIDIBLOK 6600 PE/200 m3
FLEXIDIBLOK 6600 PE/200 m3

Technologické schéma

Průtok m3/denMísto stavbyStátRok
235Kozomín, CTP parkČeská republika2020
30PuhoiMoldávie2015
60Maj Frut, SiennoPolsko2012
50Rybí závod, Zolotonoša (flotace)Ukrajina2012
60Preciosa, Jablonec nad NisouČeská republika2011
70Alima, Kostelec n. Č. L.Česká republika2010
300Mnichovo Hradiště (Kofola a.s.)Česká republika2010
2Verneřice, KladnoČeská republika2009
100Philip Morris, Kutná HoraČeská republika2008
20Hamba, Sibiu (Lactofarm)Rumunsko2008
200VimperkČeská republika2007
150OrodaraBurkina Faso2007
110IghiuRumunsko2007
20Agra, Alba IuliaRumunsko2006
75Mercado, Alba IuliaRumunsko2006

Potřebujete poradit s výběrem ČOV? Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.