DOMOVNÍ ČOV

Čistírny odpadních vod TOPAS pro 5–400 EO (ekvivalentních osob) jsou určeny k čištění veškerých biologicky znečištěných odpadních vod z domácností, rekreačních objektů, penzionů, menších obcí nebo drobných výrobních provozů s biologickým odpadem.

SNADNÁ OBSLUHA

Čistírny TOPAS umožňují optimalizovat provoz podle skutečného množství a znečištění odpadních vod, čímž je velmi usnadněna jejich obsluha a provoz.

SMART ŘÍZENÍ

Součástí dodávky je aplikace pro mobil, která umožňuje čistírnu přes Wi-Fi plně ovládat. Řídicí jednotka je připravena pro napojení do chytré domácnosti.

REKREAČNÍ PROVOZ

Díky automatickému doplňování živin ze samostatného kalojemu a přerušovanému chodu dmychadla vydrží v plné funkci min. 3–6 měsíců bez přítoku.

VYUŽITÍ ODPADNÍ VODY

Čistírny TOPAS umožňují optimální využití odpadní vody pro zalévání hadicí, automatickou zálivku nebo zpětné využití v domácnosti, např. na splachování toalet.

TOPAS R-BASIC

Základní typ čistírny s pevným přítokem a nízkou pořizovací cenou

 • určeny pro hloubku přítoku do 0,7 m
  (varianta LONG až 0,9 m)
 • přítoková nádrž je u dna propojena s aktivační nádrží a tvoří spolu „spojené nádoby“
 • neobsahuje řídicí jednotku, proces čištění je řízen plovákovým spínačem
 • kruhové nádrže pro kapacity 5 a 8 EO
 • CE certifikace dle EN 12566-3
 • technologii lze použít i pro rekonstrukcí starých nefunkčních čistíren

Domovní ČOV

TOPAS S

Komfortní čistírny s variabilním přítokem a s garantovanou funkcí i pro rekreační objekty

 • určeny pro hloubku přítoku 0,5 –  1,2 m
  (varianta LONG: 0,7 – 1,4 m)
 • přítoková nádrž slouží k akumulaci nárazových přítoků a má funkci čerpací stanice
 • kruhové nádrže pro kapacitu 5 a 8 EO obdélníkové nádrže pro 7 – 400 EO
 • automatický proces čištění pomocí řídicí jednotky
 • CE certifikace dle EN 12566-3 pro 5-50 EO
 • CZ certifikace dle NV č. 163/2002 Sb. pro 55 – 400 EO

UNIKÁTNÍ VLASTNOSTI ČOV

Snažíme se, abychom při srovnatelných cenách s konkurenčními čistírnami nabídli vždy něco navíc, ať už se to týká kvality, spolehlivosti, vyšší účinnosti či minimalizace nároků na obsluhu čistírny. V čem jsou čistírny TOPAS unikátní?

VYBAVENÍ ČOV

Každá domovní ČOV TOPAS standardně obsahuje dmychadlo, víko a kalojem na přebytečný kal a typ ČOV TOPAS S i řídicí jednotku. K volitelnému vybavení čistírny TOPAS patří zejména pískový filtr, UV lampa, dávkování chemikálií nebo GSM modul.

PŘEHLED TYPŮ

V následující tabulce jsou uvedeny všechny typy a velikosti domovních čistíren, v různých variantách podle hloubky přítoku, tvaru nádrže, průtoku a váhy.

KE STAŽENÍ

Zde najdete dokumenty ke stažení – propagační materiály, informační materiály, certifikáty výrobků, ceny, diplomy a další.
Více zde …

LEGISLATIVA

Podle současné platné legislativy se povolování domovních čistíren řeší buď cestou klasického vodoprávního řízení s následným vydáním „Povolení k vypouštění odpadních vod“ nebo u certifikovaných čistíren, označovaných značkou shody CE se postupuje jednodušším způsobem, tzv. na „Ohlášení“.
Více zde …

PODMÍNKY DODÁNÍ

Všechny typy čistíren jsou v základu plně samonosné a mohou být umístěny nad i pod hladinou podzemní vody. Čistírny do 8 EO se mohou při stabilním podloží osadit jen na pískový podsyp. Čistírny nad 8 EO vyžadují podkladní beton.
Více zde …

Potřebujete poradit s výběrem ČOV? Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.