Reference

30 let zkušeností po celém světě

Čistírny odpadních vod dodáváme nejen do České republiky, ale více než 75% produkce je určeno na export. Zatímco v ČR dodáváme své výrobky zejména koncovým zákazníkům, prodej do zahraničí probíhá prostřednictvím autorizovaných zástupců.
V současné době firma TopolWater spolupracuje se zahraničními partnery z více než 40-ti zemí světa.

TOPAS 5-8

TOPAS 10-80

TOPAS 100-400

MONOBLOK-T

FLEXIDIBLOK

PRŮMYSLOVÉ

Potřebujete kontaktovat naše obchodní zástupce v zahraničí? 

Export

Zásadní podíl na exportu čistíren v roce 2020 mají naši obchodní partneři ze Švédska, Francie a Norska.

Topas S

Nejprodávanějšími typy domovních ČOV TOPAS jsou komfortní typy čistíren TOPAS S, doplněné dávkováním.

Flexidiblok

Obecní čistírny, budované do betonových nádrží jsou nejčastěji reprezentovány technologií typu Flexidiblok.