Soustavy domovních ČOV pro obce DECENTRAL

Čistírny odpadních vod TOPAS o velikosti 5 – 20 EO (ekvivalentních osob) dodávané pro decentralizovaný systém čistíren odpadních vod v obcích. Jsou určeny k čištění veškerých biologicky znečištěných odpadních vod z rodinných domů a objektů patřících obci.

SNADNÁ OBSLUHA

Čistírny TOPAS umožňují optimalizovat provoz podle skutečného množství a znečištění odpadních vod, čímž je velmi usnadněna jejich obsluha a provoz.

SMART ŘÍZENÍ

Součástí dodávky je aplikace pro mobil, která umožňuje čistírnu přes Wi-Fi plně ovládat. Řídicí jednotka je připravena pro napojení do chytré domácnosti.

REKREAČNÍ PROVOZ

Díky automatickému doplňování živin ze samostatného kalojemu a přerušovanému chodu dmychadla vydrží v plné funkci min. 3–6 měsíců bez přítoku.

VYUŽITÍ ODPADNÍ VODY

Čistírny TOPAS umožňují optimální využití odpadní vody pro zalévání hadicí, automatickou zálivku nebo zpětné využití v domácnosti, např. na splachování toalet.

ČOV TOPAS 5-20

Komfortní čistírny s variabilním přítokem a s garantovanou funkcí i pro rekreační objekty

 • Variabilní přítok od 0,5 až 1,2m pod terénem (0,5 až 1,4m u varianty LONG)
 • Samonosná konstrukce – bez nutnosti železobetonové základové desky
 • Přítoková nádrž slouží k akumulaci nárazových přítoků a má funkci čerpací stanice
 • Úspora elektrické energie – snížení výkonu podle skutečného zatížení
 • Automatický proces čištění pomocí řídicí jednotky
 • CE certifikace dle EN 12566-3 pro 5-50 EO
 • Automatické odkalování do odděleného kalojemu
 • Třetí stupeň čištění – nejvyšší kvalita vody ve variantě s pískovým filtrem
 • ČOV je vybavena Wi-Fi připojením a možností plně ovládat, nastavovat a zjišťovat stav prostřednictvím aplikace v chytrém zařízení

NABÍZENÉ SLUŽBY

Naše kompletní podpora projektu decentrálního řešení soustavy domovních ČOV od A až do Z

 • Prověření záměru decentralu s ohledem na územní plán dané obce
 • Zajištění vypracování technicko-ekonomické studie autorizovanou osobou
 • Příprava a podání dotace na SFŽP administrátorem dotace
 • Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení
 • Administrace výběrového řízení a výběr nejlepšího dodavatele
 • Realizace instalace domovních ČOV a zaškolení uživatelů a obsluhy ČOV
 • Zajištění provozu ČOV a pravidelného vzdáleného monitoringu
 • Komplexní technická i odborná podpora po dobu udržitelnosti projektu 10 let

DECENTRÁLNÍ ŘEŠENÍ ČOV

Pro více podrobností, týkajících se decentrálního řešení čistíren odpadních vod pro obce a možností poskytnutí dotace navštivte náš  partnerský web…

Chcete vědět víc?  Máte-li zájem o další informace, neváhejte nás kontaktovat.