Přehled patentovaných řešení

TOPAS – patent číslo: 307 806 (PV 2012-227)

Způsob čištění odpadních vod s řízenou denitrifikací.

Odpadní vody přitékají do přítokové nádrže a následně natékají (popřípadě jsou přečerpávány) do reaktoru SBR, kde probíhá vlastní biologické čištění. Reaktor se při plnění provzdušňuje a po naplnění uvádí do klidu. Po usazení kalu u dna se nejdříve odčerpá přebytečný kal do kalojemu a následně podpovrchová vrstva vyčištěné vody speciálním zařízením (dekantérem) do odtoku z čistírny nebo k dočištění na automaticky praném pískovém filtru. Po dobu, kdy se reaktor neprovzdušňuje, se přivádí vzduch z dmychadla do přítokové nádrže, kde probíhá předčištění odpadních vod. Proces čištění je řízen řídící jednotkou se speciálním programem.

DEKANTÉR - evropský patent číslo: EP-2552838

Zařízení pro dekantaci (odtah) vyčištěné vody z aktivační nádrže reaktoru SBR s pohyblivým odtokovým ramenem, opatřeným plovákem. Čistá voda je odčerpávána z vrstvy cca 10 cm pod hladinou bioreaktoru, čímž se zabrání úniku biologické pěny do odtoku.

PÍSKOVÝ FILTR – evropský patent číslo: EP-2554230

Zařízení (komora), které je součástí ČOV TOPAS, a které je naplněno pískem a zatopeno vodou. Předčištěná voda z čistírny je vedena potrubím na hladinu pískového filtru a hydrostatickým přetlakem protéká do prostoru dvojitého dna, odkud je vyčištěná voda odčerpávána do odtoku.

OCELOPLASTOVÁ KONSTRUKCE - patent číslo: 306 044 (PV 2010-266)

Speciální antikorozní konstrukce nádrží čistíren, která je tvořena z ocelových profilovaných plechů a termoplastů a využívá výhod obou typů materiálů. Nádrže se vyrábí svařováním dílců sendvičové konstrukce, přičemž povrch sendvičového panelu je tvořen tenkostěnnými polypropylénovými deskami a uvnitř stěn je hermeticky uložen ocelový pozinkovaný plech. Ocel dodává nádrži pevnost na základě statického výpočtu pro požadované zatížení a plast zajišťuje vodotěsnost konstrukce a antikorozní ochranu ocelového plechu. Nádrže jsou vhodné jak pro umístění na povrch terénu, tak pro umístění do výkopu. Podzemní nádrže se osazují na betonový podklad a standardně jsou navrženy bez nutnosti obetonování stěn. Nádrže je možné osazovat bez dalších stavebních úprav i pod hladinu podzemní vody.

Potřebujete poradit s výběrem ČOV? Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.