Jaká je pravidelná údržba ČOV Topas?

Zjednodušeně lze říci, že pravidelná kontrola spočívá v občasné vizuální kontrole kvality vyčištěné vody po odkrytí víka ČOV a poté cca po 3 – 6 měsících, (v závislosti na zatížení) ve vyčerpání kalojemu a vyčištění prachového filtru dmychadla. Po 2 letech je třeba vyměnit membrány na dmychadle.