Podmínky dodání

Všechny typy čistíren jsou v základu plně samonosné a mohou být umístěny nad i pod hladinou podzemní vody. Čistírny do 8 EO se mohou při stabilním podloží osadit jen na zhutněný pískový podsyp. Čistírny nad 8 EO vyžadují podkladní beton. Oceloplastová konstrukce nádrží větších čistíren je patentově chráněna. Princip patentu spočívá v tom, že statiku konstrukce zajišťuje profilovaný zinkovaný plech. Plast zajišťuje vodotěsnost nádrže a ochranu pozinkovaného plechu před korozí. Výsledkem je stabilita a tuhost konstrukce, kterou není možné za přijatelnou cenu pouze z plastu vytvořit.

Obsah dodávky

Čistírny TOPAS se ve standardním provedení dodávají jako jeden kompletní výrobek, který vyžaduje pouze připojení na kanalizaci a přívod elektrické energie. Nemají tedy žádný samostatný box na dmychadlo nebo elektrorozvaděč, který by bylo třeba propojit s čistírnou. Neobsahují ani samostatné nástavce podle hloubky přítoku apod. Pokud se dodává čistírna vybavená pískovým filtrem, je tento pískový filtr již zabudován v čistírně.

Cena čistírny

Součástí ceny čistírny není cena za montáž a dopravu ČOV. V případě, že si zákazník objedná spolu s čistírnou i její montáž, má nárok uplatnit sníženou sazbu DPH ve výši 15%, pokud je objekt určen k rodinnému bydlení a splňuje další zákonem stanovené podmínky.

Doba dodání

Závisí na okamžité poptávce a může se lišit jak podle typu čistírny, tak podle ročního období. Větší typy čistíren nebo ČOV pro větší hloubku přítoku, se vyrábějí na zakázku a dodací doba je obvykle 8 – 12 týdnů od zaplacení zálohy.

Záruka

Záruční dobu na ČOV jako celek poskytujeme v délce 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na závady, způsobené zanedbáním pravidelné údržby ČOV dle provozního řádu a vady způsobené během dopravy a instalace čistírny, pokud tyto práce prováděl sám zákazník nebo jím pověřená osoba.

Montáž ČOV

Součástí montáže je napojení ČOV na připravenou kanalizaci (přítok i odtok); napojení ČOV na elektrickou síť; zprovoznění ČOV a zaškolení obsluhy.

Majitel ČOV je povinen provést přípravu montáže, která zahrnuje:

  • provedení zemních prací dle výkresové dokumentace (výkop jámy, zpětný obsyp, příp. obetonování);
  • úpravu podkladového lože;
  • zajištění mechanizace pro vložení ČOV do výkopové jámy;
  • přípravu přítokového a odtokového potrubí ke stěně ČOV;
  • přípravu elektrické instalace v nemovitosti, včetně elektrické přípojky, dovedené k výkopu pro vložení ČOV a zajištěné proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA.

Potřebujete poradit s výběrem ČOV? Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.