MONOBLOK – T

  • Biologická čistírna odpadních vod s přerušovanou technologií čistění
  • Provoz je řízen mikropočítačem, který přizpůsobuje režim čištění v závislosti na množství a kvalitě přitékajících vod
  • Skládá se z vyrovnávací nádrže, SBR reaktoru (aktivační nádrže) a kalojemu
  • Obecně se navrhuje na kapacitu do 500 EO

Stavební řešení

Při monolitických betonových konstrukcích jsou všechny nádrže obvykle pravoúhlé a sdruženy do jednoho stavebního objektu, který je částečně či plně zastropen – dle požadavku investora. Nad nádržemi je osazen provozní domek, který může být zděný nebo dřevěný montovaný.

Výhody technologie

  • Při dostatečném dimenzování nádrží – vysoká kvalita vyčištěné vody na odtoku (BSK5 10 – 20 mg/l), je zajištěna nitrifikace, denitrifikace a částečné odstranění fosforu.
  • Provoz nevyžaduje stálou přítomnost obsluhy, je plně automatický, uzpůsoben na dálkový přenos.
  • Nízké náklady na obsluhu.
  • ČOV je vhodná i pro čištění průmyslových odpadních vod biologicky čistitelných.

Popis technologické linky:

Odpadní vody přitékají do vyrovnávací nádrže, která má zároveň funkci I. aktivačního stupně. Z vyrovnávací nádrže je předčištěná voda řízeně načerpávána do SBR reaktoru. Už během plnění reaktoru a po jeho naplnění probíhá proces biologického čištění, při kterém se střídají oxické a anoxické fáze, které jsou nastaveny řídicí jednotkou dle charakteru odpadních vod. Cyklus čistění je ukončen odsazením kalu a následně odtažením vyčištěné vody do odtoku. Tím je dán pokyn k dalšímu načerpávání a celý cyklus se opakuje. Optimální množství aktivovaného kalu se udržuje v SBR reaktoru kalovým čerpadlem. Po každém čisticím cyklu je z SBR reaktoru odčerpána stanovená vrstva kalu do kalojemu.

Při nedostatečné přítoku odpadních vod systém automaticky přejde do udržovacího režimu, kdy neprobíhá proces čištění. Při tomto režimu řídicí jednotka udržuje v SBR reaktoru oxické prostředí, aby byl zaručen přísun kyslíku pro život mikroorganismů v aktivovaném kalu. Tím je čistírna biologicky funkční i při delším přerušení přítoku odpadní vody.

Technologické schéma

Potřebujete poradit s výběrem ČOV? Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.