FLEXIDIBLOK

  • Biologická čistírna odpadních vod s přerušovanou technologií čistění
  • Skládá se z rozdělovací nádrže, dvojice aktivačních nádrží, dvojice kalojemů a havarijní nádrže
  • Provoz je řízen mikropočítačem, který přizpůsobuje režim čištění v závislosti na množství a kvalitě přitékajících vod
  • Obecně se navrhuje pro kapacitu nad 500 EO

Stavební řešení

Všechny nádrže jsou obvykle pravoúhlé a sdruženy do jednoho stavebního objektu, který může být dle požadavku investora zastřešen. Čistírna pak dostane charakter venkovského hospodářského stavení. Nádrže lze též ponechat s volnou hladinou a náklady na stavební řešení jsou v tom případě menší.

Flexidiblok - WWTP Bochoř

Výhody technologie

  • Při dostatečném dimenzování nádrží – vysoká kvalita vyčištěné vody na odtoku (BSK5 10-20 mg/l), je zajištěna nitrifikace, denitrifikace a částečné odstranění fosforu.
  • Provoz je plně automatický, uzpůsoben na dálkový přenos.
  • Při případné poruše na jednom z reaktorů zajišťuje druhý z dvojice průtok čistírnou bez přerušení provozu čistícího procesu. Nedojde tudíž k nežádoucímu obtoku nevyčištěných odpadních vod čistírnou.
  • Nízké náklady na obsluhu.
  • ČOV je vhodná i pro čištění průmyslových odpadních vod biologicky čistitelných.

Popis technologické linky

Odpadní vody přitékají nejprve na objekt hrubého předčištění, kde jsou zbavovány písku a na jemných strojních česlích i ostatních hrubých nečistot. Předčištěná voda natéká do rozdělovací nádrže se samostatným plnícím zařízením pro každý z dvojice reaktorů. Po naplnění reaktoru probíhají v jedné nádrži všechny nastavené čisticí procesy, které spočívají v biologickém odstranění dusíku, organického znečištění a dále v částečném odstranění fosforu. Následně se uvede reaktor do klidové fáze. Po usazení aktivovaného kalu proběhne dekantace (odčerpání) vyčištěné vody a odčerpání přebytečného kalu do kalojemu. Tím je čisticí cyklus ukončen a reaktor připraven na další plnění. Oba reaktory se v činnosti pravidelně střídají.

V závislosti na množství přitékajících vod je možno provoz optimalizovat v široké škále rozsahu (10 – 200%) návrhové kapacity.

Při nízkých průtocích zůstává v systému jen takové množství vody, které je potřebné k udržení optimálních podmínek biologického procesu. V tomto režimu se automaticky snižuje spotřeba elektrické energie. Při zvýšených průtocích se celková délka čisticího cyklu zkracuje tak, aby před dosažením max. hladiny v jednom z dvojice reaktorů byl již druhý vyprázdněn.

Odpadní vody přitékají nejprve na objekt hrubého předčištění, kde jsou zbavovány písku a na jemných strojních česlích i ostatních hrubých nečistot. Předčištěná voda natéká do rozdělovací nádrže se samostatným plnícím zařízením pro každý z dvojice reaktorů. Po naplnění reaktoru probíhají v jedné nádrži všechny nastavené čisticí procesy, které spočívají v biologickém odstranění dusíku, organického znečištění a dále v částečném odstranění fosforu. Následně se uvede reaktor do klidové fáze. Po usazení aktivovaného kalu proběhne dekantace (odčerpání) vyčištěné vody a odčerpání přebytečného kalu do kalojemu. Tím je čisticí cyklus ukončen a reaktor připraven na další plnění. Oba reaktory se v činnosti pravidelně střídají.

V závislosti na množství přitékajících vod je možno provoz optimalizovat v široké škále rozsahu (10 – 200%) návrhové kapacity.

Při nízkých průtocích zůstává v systému jen takové množství vody, které je potřebné k udržení optimálních podmínek biologického procesu. V tomto režimu se automaticky snižuje spotřeba elektrické energie. Při zvýšených průtocích se celková délka čisticího cyklu zkracuje tak, aby před dosažením max. hladiny v jednom z dvojice reaktorů byl již druhý vyprázdněn.

Technologické schéma

Typ ČOVVelikost ČOVPrůtokZatíženíStavební rozměry1)Pracovní hladina2)
EOm3/denkg BSK5/den[m][m]
FL 500500753016 x 82,5
FL 1000 1 0001506020 x 103,0
FL 1500 1 5002259025 x 123,0
FL 2000 2 00030012026 x 133,5
FL 2500 2 50037515029 x 143,5
FL 5000 5 00075030039 x 194,0
FL 1000010 0001 50060053 x 264,0
FL 1500015 0002 25090066 x 284,5

1) Uvedené stavební rozměry jsou pouze orientační. Pro každý projekt je možné je přizpůsobit dané prostorové situaci a technologickým požadavkům zákazníka.

2) Jedná se o obvykle používanou pracovní hladinu, kterou lze uzpůsobit dle zadání zákazníka a velikosti ČOV v rozmezí 2,5 – 5m. Celková hloubka nádrží je o 0,7 – 1 m vyšší.

Potřebujete poradit s výběrem ČOV? Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.