Legislativa a zákonné požadavky

Dle zákona o vodovodech a kanalizacích ano. Nicméně se uvádí, že pouze pokud je to technicky a ekonomicky možné. Je tedy  otázka, jak se tyto pojmy vykládají při posuzování konkrétních případů. Nicméně není však zřejmý legální způsob vymáhání, či postihy při nedodržení této povinnosti.