Legislativa a zákonné požadavky

Dle zákona o vodovodech a kanalizacích ano. Nicméně se uvádí, že pouze pokud je to technicky možné. Je tedy  otázka, jak se tyto pojmy vykládají při posuzování konkrétních případů. Nicméně není však zřejmý legální způsob vymáhání, či postihy při nedodržení této povinnosti.