Konstrukce a instalace

Pokud je na ČOV napojena jakákoliv výrobna nebo zpracovna potravin, profesionální kuchyně nebo restaurace, je povinností majitele ČOV samostatně předčistit odpadní vody, přicházející z těchto provozů v lapolu tuků.
Pokud je vše připraveno, tedy je vykopána jáma, je připraven štěrkopískový podsyp, je zajištěna mechanizace na spuštění ČOV do výkopu, přivedeno přítokové potrubí, elektřina a voda na odzkoušení, tak instalace samotná obvykle trvá od 2 do cca 4 hodin.
ČOV Topas jsou vyráběny z polypropylenu (PP). Tento plast se řadí mezi termoplasty a tudíž ho lze při odpovídajících teplotách spojovat roztavením a svařováním. Materiál je stálý, zdravotně nezávadný (stejný se používá i na rozvody pitné vody) a k jeho destrukci dochází pouze UV zářením, tedy paprsky slunce. Vzhledem k tomu, že celá ČOV je zakopána, je stárnutí minimální a víko, jež je vystaveno největší degradaci je vyráběno z PP materiálu s UV filtrem a tedy s prodlouženou životností i na přímém slunečním světle.
Min. 2 – 3 % u přípojek. U kanalizačních řadů je to pak min 1%.
Protože je konstrukčně téměř celá umístěna pod zemí. K poklesu teploty pod cca 5°C, kdy již dochází k zastavení biochemických čistírenských procesů, může tedy dojít pouze v případě, kdy by byly dlouhodoběji teploty hluboko pod nulou a navíc nebyl do ČOV žádný přítok. V praxi máme instalace i na horách a např. i v Rusku na Sibiři a všude ČOV fungují bez problémů.
ČOV má kalkulovanou životnost 25 let. Přičemž tento údaj je pro stabilitu pláště ČOV. Reálná životnost bude v praxi záležet na konkrétních podmínkách osazení, např. při obetonování se životnost značně zvýší. Další komponenty, které jsou uvnitř ČOV jsou vyměnitelné a jejich životnost je následující. Vnitřní technologie ČOV má uvažovanou životnost 20 let. Fólie provzdušňovacích elementů má životnost 12 let. Životnost dmychadla je uvažována na 8 let při výměně cívek po 4 letech a výměně membrán po 2 letech.  U řídicí jednotky se také uvažuje o životnosti cca 8 - 10 let .