Konstrukce a instalace

Pokud je na ČOV napojena jakákoliv výrobna nebo zpracovna potravin, profesionální kuchyně nebo restaurace, je povinností majitele ČOV samostatně předčistit odpadní vody, přicházející z těchto provozů v lapolu tuků.
Pokud je vše připraveno, tedy je vykopána jáma, je připraven štěrkopískový podsyp, je zajištěna mechanizace na spuštění ČOV do výkopu, přivedeno přítokové potrubí, elektřina a voda na odzkoušení, tak instalace samotná obvykle trvá od 2 do cca 4 hodin.
ČOV Topas jsou vyráběny z polypropylenu (PP). Tento plast se řadí mezi termoplasty a tudíž ho lze při odpovídajících teplotách spojovat roztavením a svařováním. Materiál je stálý, zdravotně nezávadný (stejný se používá i na rozvody pitné vody) a k jeho destrukci dochází pouze UV zářením, tedy paprsky slunce. Vzhledem k tomu, že celá ČOV je zakopána, je stárnutí minimální a víko, jež je vystaveno největší degradaci je vyráběno z PP materiálu s UV filtrem a tedy s prodlouženou životností i na přímém slunečním světle.
Min. 2 – 3 % u přípojek. U kanalizačních řadů je to pak min 1%.
Protože je konstrukčně téměř celá umístěna pod zemí. K poklesu teploty pod cca 5°C, kdy již dochází k zastavení biochemických čistírenských procesů, může tedy dojít pouze v případě, kdy by byly dlouhodoběji teploty hluboko pod nulou a navíc nebyl do ČOV žádný přítok. V praxi máme instalace i na horách a např. i v Rusku na Sibiři a všude ČOV fungují bez problémů.
Jako u každého jiného zařízení se životnost jednotlivých částí ČOV liší.
  • Hlavní část ČOV, tedy vlastní plastová nádrž, včetně stropu a víka musí pro získání označení CE splňovat minimální životnost 25 let při osazení v nejnepříznivějších podmínkách. Ve většině případů bude tedy životnost ještě delší a to běžně 30, 35 i více let. Nejstarší plastové ČOV obdobné konstrukce se vyráběly už před rokem 1989 a jsou stále v zemi.
  • Jako další se ČOV skládá z vnitřní technologie, což jsou většinou plastové trubky a hadičky, které časem tvrdnou a křehnou, zde lze počítat se životností cca 20 let, přičemž po konci životnosti lze veškerou technologii rychle a jednoduše vyměnit.
  • Z vnitřní technologie pak mají kratší životnost provzdušňovací plastové folie, skrz které se dodává do vody vzduch formou jemných bublin. Zde je životnost deklarovaná výrobcem 10 let. Opět je lze jednoduše vyměnit.
  • Další komponenty, které v ČOV pracují mechanicky je elektromagnetické membránové dmychadlo a vzduchové elektroventily. U dmychadla i ventilů se uvažuje životnost 8 let, i když běžně v praxi pracují i 15 let.
  • U dmychadla je třeba počítat s pravidelným servisem ve formě výměny cívek 1 x za 4 roky a membrán 1 x za 2 roky.