Funkce a princip činnosti

Ne nikdy.
60 g
Pro ČR a střední Evropu je normovaná spotřeba 150 l. Jako hygienické minimum se uvažuje 100 litrů na osobu za den. S vyšší spotřebou (nad 200 l/den) se obvykle počítá pro čistírny v Anglii, Itálii, Rusku a nejvyšší spotřeba až 280 l/den je v USA a Kanadě.
  • Bezhlučný provoz.
  • Dlouhodobá životnost.
  • Nekorodující plastové části čistírny.
  • Testování dle EN 12566-3 (značka CE).
  • Nízká cena (po započtení všech doplňkových nákladů u běžných čistíren).