Proč vydrží ČOV funkční i v zimě?

Protože je konstrukčně téměř celá umístěna pod zemí. K poklesu teploty pod cca 5°C, kdy již dochází k zastavení biochemických čistírenských procesů, může tedy dojít pouze v případě, kdy by byly dlouhodoběji teploty hluboko pod nulou a navíc nebyl do ČOV žádný přítok. V praxi máme instalace i na horách a např. i v Rusku na Sibiři a všude ČOV fungují bez problémů.