Proč je čistírna TOPAS lepší než jiné ČOV na trhu?

 1. Protože zajišťuje maximální možnou údržbu sama (automatické odkalování aktivační nádrže, které umožňuje udržet stálou koncentraci kalu, praní pískového filtru, měření množství odpadní vody a plynulá regulace chodu dmychadla podle skutečného zatížení čistírny – bez nutnosti nastavovat časové spínače).
 2. Čistírna nemá žádné manuálně regulovatelné armatury, jejichž neodborným nastavením může dojít k nesprávné funkci čistírny.
 3. Čistírna TOPAS si po zapnutí sama změří přítok a nastaví se na optimální režim s minimální spotřebou elektrické energie.
 4. Čistírnu lze doplnit terciálním dočištěním, které zajišťuje špičkovou kvalitu vody na odtoku. Ta je dosahovaná pomocí patentově chráněného automaticky praného pískového filtru (EP – evropský patent), případně doplněného o UV dezinfekci a chemické dávkování koagulantu.
 5. Čistírna je vybavena speciálním programem, který umožňuje signalizaci poruchových stavů.
 6. ČOV lze dodat s GSMT modulem, který umožňuje dálkový přenos dat, včetně možnosti monitorování, obsluhy a nastavování parametrů servisním střediskem pomocí SMS.
 7. Konstrukce čistíren Topas nevyžaduje obetonování stěn nádrže, není-li v místě instalace zvýšená hladina spodní vody.
 8. Osazení u domovních čistíren TOPAS je možné jen na pískový podsyp.
 9. Variabilní hloubka přítoku do 1,3 m je již ve standardním provedení.
 10. Čistírna trvale měří, eviduje a archivuje množství vyčištěných odpadních vod.
 11. Součástí ČOV je vyrovnávací nádrž na přítoku (u typu TOPAS S), která zachycuje nárazové přítoky, koncentrované chemikálie, tuky, hrubé nečistoty, apod. Tím je maximálně chráněna biologická funkce čistírny a zajištěna stabilní účinnost čištění.
 12. Garance biologické funkce čistírny minimálně 3 -6 měsíců od přerušení přítoku splašků. Čistírny TOPAS jsou proto velmi vhodné i pro rekreační objekty.
 13. Prakticky celá ČOV je v nekorozivním celoplastovém provedení.
 14. Údržba ČOV nevyžaduje žádné odstraňování primárního kalu díky provzdušňované akumulační nádrži a díky samostatnému kalojemu s automatickým odkalováním aktivační nádrže.
 15. V ČOV není nikde anaerobní prostředí, a tedy nezapáchá.
 16. Jde o kompletní výrobek, nemusí se dokupovat žádné nástavce, či víka, nebo kompletovat ČOV na místě. V ceně je vše bez dokupování nástavců, poklopů, kontejnerů na dmychadla, časovačů chodu a podobných „nezbytností“ jako u jiných čistíren. ČOV je díky volitelné hloubce přítoku již z výroby kompletní a hotová.
 17. Veškerá vnitřní technologie ČOV je vyrobena tak, že ji lze bez problémů vyjmout, vyčistit, či vyměnit.
 18. Konstrukce je samonosná i pro varianty se zásobníkem vyčištěné užitkové vody nebo s kalojemem až na 3 roky provozu čistírny.