Jaký má být spád potrubí domovní kanalizační přípojky?

Min. 2 – 3 % u přípojek. U kanalizačních řadů je to pak min 1%.