Jaká je životnost ČOV a jaké jsou životnosti jednotlivých dílů?

Jako u každého jiného zařízení se životnost jednotlivých částí ČOV liší.

  • Hlavní část ČOV, tedy vlastní plastová nádrž, včetně stropu a víka musí pro získání označení CE splňovat minimální životnost 25 let při osazení v nejnepříznivějších podmínkách. Ve většině případů bude tedy životnost ještě delší a to běžně 30, 35 i více let. Nejstarší plastové ČOV obdobné konstrukce se vyráběly už před rokem 1989 a jsou stále v zemi.
  • Jako další se ČOV skládá z vnitřní technologie, což jsou většinou plastové trubky a hadičky, které časem tvrdnou a křehnou, zde lze počítat se životností cca 20 let, přičemž po konci životnosti lze veškerou technologii rychle a jednoduše vyměnit.
  • Z vnitřní technologie pak mají kratší životnost provzdušňovací plastové folie, skrz které se dodává do vody vzduch formou jemných bublin. Zde je životnost deklarovaná výrobcem 10 let. Opět je lze jednoduše vyměnit.
  • Další komponenty, které v ČOV pracují mechanicky je elektromagnetické membránové dmychadlo a vzduchové elektroventily. U dmychadla i ventilů se uvažuje životnost 8 let, i když běžně v praxi pracují i 15 let.
  • U dmychadla je třeba počítat s pravidelným servisem ve formě výměny cívek 1 x za 4 roky a membrán 1 x za 2 roky.