Jaká je životnost ČOV?

ČOV má kalkulovanou životnost 25 let. Přičemž tento údaj je pro stabilitu pláště ČOV. Reálná životnost bude v praxi záležet na konkrétních podmínkách osazení, např. při obetonování se životnost značně zvýší. Další komponenty, které jsou uvnitř ČOV jsou vyměnitelné a jejich životnost je následující. Vnitřní technologie ČOV má uvažovanou životnost 20 let. Fólie provzdušňovacích elementů má životnost 12 let. Životnost dmychadla je uvažována na 8 let při výměně cívek po 4 letech a výměně membrán po 2 letech.  U řídicí jednotky se také uvažuje o životnosti cca 8 – 10 let .