Jaká je spotřeba el. energie v kWh ČOV Topas 5 za den/ za rok?

Na ČOV TOPAS 5 je nejvýznamnějším spotřebičem energie dmychadlo s příkonem cca 60 W. Denní spotřeba el. energie je tedy 24 x 60 = 1,44 kWh/den, což představuje 525,6 kWh/rok. Je tedy možné spočítat, že při aktuální průměrné ceně cca 5 Kč za 1 kWh činí cena el. energie cca 7,2 Kč za den a tedy asi 2628 Kč za rok. (Cena včetně všech poplatků za 1 kWh pro typickou domácnost je v roce 2022 odhadována na 5 korun. Zdroj: https://www.usetreno.cz.)
Tato spotřeba je však počítána pro případ, kdy dmychadlo pracuje nepřetržitě celý den, resp. celý rok. Pokud však uvažujeme, že ČOV pracuje větší část dne v regulovaném chodu, pak se tyto náklady výrazně snižují. U ČOV TOPAS závisí doba chodu dmychadla nejen na počtu osob, které ČOV trvale využívají (tedy na velikosti přítoku), ale také na nastaveném koeficientu koncentrace znečištění odpadní vody.