Jaká je spotřeba el. energie v kWh ČOV Topas 5 za den/ za rok?

Na ČOV TOPAS S 5 je nejvýznamnějším spotřebičem energie dmychadlo s příkonem cca 60 W. Denní spotřeba el. energie je tedy 24 x 60 = 1,44 kWh/den, což představuje 525,6 kWh/rok. Tato spotřeba je však počítána pro případ, kdy dmychadlo pracuje nepřetržitě celý den, resp. celý rok. ČOV TOPAS trvale měří množství odpadní vody a na základě speciálního programu automaticky omezuje množství vzduchu v čistírně podle množství odpadních vod. To znamená v porovnání s jinými domovními čistírnami, které tuto technologii nemají, podstatnou úsporu elektrické energie bez jakékoliv obsluhy. Pokud tedy uvažujeme, že ČOV TOPAS pracuje větší část dne v regulovaném chodu, pak se tyto náklady výrazně snižují. Reálná spotřeba el. energie je tedy mnohem nižší, viz následující tabulka:

Denní zatížení Běžná čistírna ČOV TOPAS R ČOV TOPAS S
 5 osob 1,4 kWh/den 0,78 kWh/den

1,4 kWh/den

3 – 4 osoby 1,4 kWh/den 0,6 kWh/den

1,1 kWh/den

1 – 2 osoby

1,4 kWh/den

0,43 kWh/den 0,78 kWh/den

0 osob

1,4 kWh/den 0,086 kWh/den 0,156 kWh/den