Jak vypadá voda na odtoku ze správně fungující ČOV?

Voda je naprosto čirá, čistá, bez zápachu a bez zákalu. Měla by být k nerozeznání od vody užitkové. Mnohdy je voda na odtoku z ČOV čistší než voda v tocích, do nichž je vypouštěna.