Jak je ČOV hlučná?

Hlučnost dmychadla je od výrobce garantována 38 dB. Již tato hodnota splňuje všechny hygienické normy pro instalaci přímo vedle obytných budov. Avšak díky naší instalaci pod poklopem ČOV se celková hlučnost zařízení snižuje na hranici slyšitelnosti. Lze říci, že je při zavřeném víku slyšet více šplouchání vody nežli chod ČOV jako takové. Všechny typy čistíren TOPAS tedy splňují limity pro hluk, stanovené NV č. 272/2011 Sb. Základní limity pro venkovní hluk v obytné zóně jsou 50 dB ve dne (6 – 22 hod.) a 40 dB v noci (22 – 6 hod).