Jak dlouho trvá montáž ČOV Topas 5?

Pokud je vše připraveno, tedy je vykopána jáma, je připraven štěrkopískový podsyp, je zajištěna mechanizace na spuštění ČOV do výkopu, přivedeno přítokové potrubí, elektřina a voda na odzkoušení, tak instalace samotná obvykle trvá od 2 do cca 4 hodin.