Co se stane s ČOV pokud nebudou vyměněny membrány na dmychadle?

V případě, že nebudou vyměněny membrány na dmychadle, tak se zvyšuje riziko jejich prasknutí. Je sice pravda, že v ojedinělých případech běhala dmychadla i 5 let bez výměny membrán, ale to byly opravdu výjimky. Obvykle dojde k poruše membrán kolem dvou let chodu. Proto by měly být cca po 1 roce měněny. Pokud nebudou vyměněny a dojde k jejich prasknutí,  tělo magnetu, které je na membránách uchycené a které vibruje v elektromagnetickém poli mezi dvěma cívkami se v důsledku uvolnění uchycení na prasklé membráně vychýlí a začne se třít o cívky, čímž je zničí. V závěru je tedy třeba vyměnit nejen membrány ale i cívky a může dojít i k poškození celého dmychadla. Celková cena opravy pak několikanásobně převýší náklady na běžnou výměnu membrán.