Co musí být před ČOV v případě použití na vody z restaurací, či z profesionálních kuchyní?

Pokud je na ČOV napojena jakákoliv výrobna nebo zpracovna potravin, profesionální kuchyně nebo restaurace, je povinností majitele ČOV samostatně předčistit odpadní vody, přicházející z těchto provozů v lapolu tuků.