Author - idealab

Jak ušetřit na vodném a stočném?

Používejte vyčištěnou vodu z domovní čistírny! Podnebí se mění, ubývá vláhy a bude stále větší problém, čím zalévat v době sucha. Můžeme zalévat pitnou vodou, což je nejjednodušší, ale také nejdražší. Pokud však opravdu nastávají sucha, je to ve většině lokalit dokonce zakázáno. (Pokračování textu…)