Seminář „Decentral“

Seminář „Decentral“

V úterý 7. listopadu 2023 jsme uspořádali další specializovaný seminář pro projektanty, zástupce měst a obcí a zaměstnance vodoprávních úřadů. Seminář se konal v hotelu GRAND v Čáslavi. Dopoledne byla na programu přednáška Ing. Jana Topola, Ph.D., který se soustředil na decentralizované čištění odpadních vod v obcích pomocí domovních čistíren odpadních vod. Po obědě jsme navštívili obec Adamov, kde jsme ukázali účastníkům již fungující systém čištění pomocí domovních čistíren. Odpoledne jsme účastníky provedli výrobní halou ve společnosti TopolWater a poté se konala další část semináře, kde byl hlavní důraz kladen na plánování a zpracování dokumentace pro decentralizovaná řešení.

Decentrální systém čištění odpadních vod

Share this post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *