Koronavir COVID-19 a odpadní vody

Koronavir COVID-19 a odpadní vody

Podle technické zprávy Světové zdravotnické organizace (Vodohospodářství, sanitace, hygiena a odpad v souvislosti s COVID-19) neexistuje v současné době důkaz o přežití viru COVID-19 v pitné vodě nebo v odpadní vodě. COVID-19 je velmi podobný jiným lidským koronavirům, u nichž existují důkazy jak o přežití v životním prostředí, tak o účinných inaktivačních opatřeních, proto mohla přijít Světové zdravotnická organizace s touto tezí.

Podle výše uvedené technické zprávy dosud neexistuje důkaz, že by virus COVID-19 byl přenášen pomocí kanalizačních systémů, s čištěním či bez čištění odpadních vod. Pravděpodobnost přenosu se blíží nule. Kromě toho neexistuje žádný důkaz o tom, že by se pracovníci v oblasti nakládání s odpadními vodami a čištění odpadních vod nakazili SARS, což je další typ koronaviru, který v roce 2003 způsobil závažné vypuknutí akutního respiračního onemocnění. Každý stupeň čištění odpadní vody zmenšuje riziko možného přežití koronaviru.

Podle stanoviska Státního zdravotního ústavu (národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů) virus přežívá několik dnů v moči (až dva dny) i ve stolici (až týden), nicméně přenos na člověka z exkrementů zatím nebyl zaregistrován.

Přenos nového typu koronaviru u pracovníků kanalizací a čistíren odpadních vod je podle SZÚ na stejné úrovni rizika jako u jakékoliv jiné infekce (aerosol z odpadní vody). Vyšší riziko může nastat u odpadních vod v blízkosti nemocnic s vyšším počtem infikovaných pacientů, ovšem tyto nemocnice musí být vybaveny zařízením pro desinfekci odpadních vod před vypuštěním do kanalizace.

Share this post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *